گزارشات فصلی

چه مواردی در گزارش خرید و فروش فصلی اظهار نمی شود

خرید و فروش فصلی

چه مواردی در گزارش خرید و فروش فصلی اظهار نمی شود

گزارش خرید و فروش فصلی که بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم به اظهار معاملات  هر شرکتی در طی یک فصل اشاره می کند در برخی از موارد احتیاج به گزارش مواردی در این اظهارنامه نیست.در ادامه این مطلب سعی بر آن است که مواردی که در ایت گزارش اظهار نمی شود را بیان کرد.

ادامه مطلب…

تمدید مهلت ارسال گزارش معاملات فصلی سال ۱۳۹۶

بر اساس پیشنهاد شماره ۱۲۹۲۶/۲۰۰ مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم اقتصادی و دارایی هامش نامه پیشنهاد، در اجرای اختیارات تبصره ۳ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مهلت ارسال اطلاعات فهرست معاملات فصول بهار، تابستان و پاییز سال ۱۳۹۶ تا نیمه اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ (۱۵/۰۲/۱۳۹۷) تمدید می می شود.

بخشنامه نحوه رسیدگی به جرائم ماده ۱۶۹ مکرر

معاون وزیر اقتصاد نحوه رسیدگی به جرایم مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ را برای اجرا ابلاغ کرد.
در بخشی از این ابلاغیه که به امضای سیدکامل تقوی نژاد؛ رییس کل سازمان امور مالیاتی رسیده آمده است: مهلت مرور زمان رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۶۹ برای هر سال (فارغ از دوره های زمانی تسلیم فهرست هر سال) با توجه به مقررات ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم، ۵ سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط حسب مورد خواهد بود.

ادامه مطلب…

نرم افزار ارسال گزارشات معاملات فصلی

نرم افزار ارسال گزارشات معاملات فصلی (TTMS ver 4019) آخرین ویرایش از نرم افزار طراحی شده توسط سازمان امور مالیاتی جهت ارسال گزارشات کلیه معاملات خرید و فروش و قرارداد ها در طی یک فصل از سال مالی یا سه ماه به این سازمان می باشد.

ادامه مطلب…

تعیین مهلت زمان ارسال گزارشات فصلی از سوی سازمان امور مالیاتی

گزارشات فصلی

با توجه به موافقت مقام عالی وزارت امور اقتصاد و دارایی به استناد تبصره ۳ ماده ۱۰ آیین نامه تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، مهلت ارسال فهرست معاملات بهار ۱۳۹۶ تا پایان مهلت ارسال اطلاعات فصل تابستان (۱۵ آبان ۱۳۹۶) تمدید شد.

ادامه مطلب…

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers

آموزشگاه حسابداری Acclrn.ir Acclrn.com