همکاران سیستم

مجموعه جامع کتاب آموزش نرم افزار حسابداری همکاران سیستم

 

مجموعه حاضر با عنوان کتاب آموزش جامع نرم افزار حسابداری همکاران سیستم با هدف آموزش کلیه بخش های این نرم افزار در نسخه ۲٫۱۰ (نگارش هشتم-مهرماه ۱۳۸۶) آماده گردیده است.کلیه کتاب های این مجموعه از طرف شرکت همکاران سیستم تهیه گردیده و هیچ گونه دخل و تصرفی در هیچ کدام از بخش های آن نگردیده است.این مجموعه ارزشمند بالغ بر ۲۳۰۰ صفحه می باشد که در ادامه همین مطلب به تشریح جزییات و کتاب های آن می پردازیم.

ادامه مطلب…

کتاب آموزش نرم افزار دارایی ثابت همکاران سیستم

 

کتاب آموزش نرم افزار دارایی ثابت همکاران سیستم

نوشتار حاضر راهنمای  نرم افزار دارایی ثابت همکاران سیستم است.این راهنما برای کلیه ی کاربران سیستم دارایی ثابت همکاران سیستم تهیه شده است.درحقیقت،در این نوشتار تلاش شده است زمینه استفاده ساده تر کاربران از سیستم دارایی ثابت فراهم می گردد.به عبارت دیگر،با استفاده از این راهنما،کاربران می توانند به گونه ای راحت تر از قسمت های مختلف این بخش از نرم افزار استفاده کنند.

ادامه مطلب…

کتاب آموزش نرم افزار خزانه داری همکاران سیستم

 

نوشتار حاضر راهنمای خزانه داری“است.این راهنما برای کلیه ی کاربران سیستم خزانه داری همکاران سیستم تهیه شده است.درحقیقت،در این نوشتار تلاش شده است زمینه استفاده ساده تر کاربران از سیستم خزانه داری فراهم می گردد.به عبارت دیگر،با استفاده از این راهنما،کاربران می توانند به گونه ای راحت تر از قسمت های مختلف خزانه داری استفاده کنند.

ادامه مطلب…

کتاب آموزش نرم افزار حقوق و دستمزد همکاران سیستم

 

نوشتار حاضر “راهنمای حقوق و دستمزد“است.این راهنما برای کلیه ی کاربران سیستم حقوق و دستمزد همکاران تهیه شده است.درحقیقت،در این نوشتار تلاش شده است زمینه استفاده ساده تر کاربران از سیستم حقوق و دستمزد(نگارش ۲.۹) فراهم می گردد.به عبارت دیگر،با استفاده از این راهنما،کاربران می توانند به گونه ای راحت تر از قسمت های مختلف حقوق و دستمزد استفاده کنند.

ادامه مطلب…

کتاب آموزش نرم افزار مالی همکاران سیستم

 

نوشتار حاضر”راهنمای کاربری سیستم حسابداری مالی“است.این راهنما برای کلیه کاربران سیستم حسابداری مالی همکاران سیستم تهیه شده است.در حقیقت،در این نوشتار تلاش شده اس زمینه ی استفاده ساده تر کاربران از سیستم حسابداری مالی(نگارش ۲٫۹) فراهم گردد.

به عبارت دیگر،با استفاده از این راهنما،کاربران می توانند راحت تر از قسمت های مختلف سیستم حسابداری مالی استفاده کنند.

ادامه مطلب…

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers

آموزشگاه حسابداری Acclrn.ir Acclrn.com