دفاتر قانونی حسابداری-جلسه پنجم کلاس حسابداری

 

دفاتر قانونی حسابداری

دفاتر قانونی حسابداری

سلام دوستان عزیز

مطابق هر جمعه با آموزش حسابداری از سطح مقدماتی با شما هستم.در این جلسه به تشریح دفاتر قانونی حسابداری و تقسیم بندی آن می پردازیم و نحوه عملکرد هر یک را به تفضیل بیان می کنیم.

ادامه مطلب…