قانون مالیات های مستقیم

مواد ۵۲ تا ۸۰ قانون مالیات های مستقیم-مالیات بر درآمد اجاره

 

مالیات بر درآمد اجاره

فصل اول – مالیات بردرآمد املاک

ماده ۵۲ – درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد املاک می باشد.

ماده ۵۳– درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از:

 کل مال الاجاره، اعم از نقدی و غیرنقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس براساس این ماده محاسبه خواهد شد. در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود. هرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از: ما به التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره.

ادامه مطلب…

مباحث مربوط به مالیات و معافیت مالیات حقوق در بودجه سال ۹۷

 

بر اساس تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور درآمدسالانه تا سقف ۲۴۰ میلیون ریال در سال آینده معاف از مالیات خواهد بود.

در تبصره ۶- الف- آمده است: سقف معافیت مالیاتی ماده (۸۴ ) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۴/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۷ ،مبلغ دویست و چهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌گردد.

ادامه مطلب…

مواد ۱۷ تا ۴۳ قانون مالیات مستقیم-مالیات بر ارث

 

ماده ۱۷– هرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند به شرح زیر مشمول مالیات است:

۱ – درصورتی که متوفی یا وارث یا هر دو ایرانی مقیم ایران باشند نسبت به سهم الارث هریک از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ماده ۱۹ این قانون واقع در ایران یا در خارج از ایران پس از کسر مالیات بر ارثی که بابت آن قسمت از اموال واقع درخارج از ایران به دولت محلی که مال درآن واقع گردیده پرداخت شده است به نرخ مذکور در ماده ۲۰ این قانون.

ادامه مطلب…

مواد ۱ تا ۱۶ قانون مالیات های مستقیم

 

ماده۱:

اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند:

۱٫کلیه مالکین اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران

۲٫هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نمایند.

۳٫هر شخصی حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.

۴٫هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می کند.

۵٫هر شخص غیر ایرانی(اعم از حقیقی یا حقوقی)نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی(که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد)از ایران تحصیل می کند.

ادامه مطلب…

تعیین مهلت زمان ارسال گزارشات فصلی از سوی سازمان امور مالیاتی

گزارشات فصلی

با توجه به موافقت مقام عالی وزارت امور اقتصاد و دارایی به استناد تبصره ۳ ماده ۱۰ آیین نامه تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، مهلت ارسال فهرست معاملات بهار ۱۳۹۶ تا پایان مهلت ارسال اطلاعات فصل تابستان (۱۵ آبان ۱۳۹۶) تمدید شد.

ادامه مطلب…

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers

آموزشگاه حسابداری Acclrn.ir Acclrn.com