دفتر روزنامه

دفاتر قانونی حسابداری-جلسه پنجم کلاس حسابداری

 

دفاتر قانونی حسابداری

دفاتر قانونی حسابداری

سلام دوستان عزیز

مطابق هر جمعه با آموزش حسابداری از سطح مقدماتی با شما هستم.در این جلسه به تشریح دفاتر قانونی حسابداری و تقسیم بندی آن می پردازیم و نحوه عملکرد هر یک را به تفضیل بیان می کنیم.

ادامه مطلب…

راه حل برخورد با مفقود شدن دفاتر رسمی شرکت

چنانچه دفاتر رسمی شرکت مفقود گردد آیا راه حلی قانونی برای جلوگیری از علی الراس شدن وجود دارد؟ قابل ذکر است اظهارنامه های الکترونیکی مربوطه تا پایان مهلت قانونی ارسال شده است و همچنین کلیه موارد مربوط به حسابداری در دفاتر غیرررسمی موجود می باشد.

پاسخ ؛
با استناد به تبصره ٣ از ماده ١٣ در موادری که دفاتر موضوع این آئین نامه توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی از دسترس مودی خـارج شـود و صاحب دفتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف سی روز دفاتر جدید امضـاء پلمپ و عملیـات آن مـدت را در دفـاتـر جدید ثبت می کند . تأخیر ثبت این عملیات در این مدت به اعتباری دفاتر خللی وارد نخواهد کرد . همچنین با استناد به تبصره ۴ همین ماده نیز : تاخیـر ثبت دفـاتـر در مورد اشخـاص حقوقی جدید التـاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سـایـر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا سی روز مجاز خواهد بود .

 

مواد ۱ تا ۲۰ قانون تجارت

 

 

قانون تجارت

مواد ۱ الی ۱۹

مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱

باب اول معاملات تجاری

ماده۱

تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات جاری قرار بدهد.

ماده۲

معاملات تجارتی از قرار ذیل است:

  1. خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد.
  2. تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا اب یا هوا به هر نحوی که باشد.
  3. هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری(کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هرنوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره.
  4. تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این این که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
  5. تصدی به عملیات حراجی
  6. تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی
  7. هر قسم عملیات صرافی و بانکی
  8. معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد
  9. عملیات بیمه بحری و غیربحری
  10. کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها

ادامه مطلب…

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers

آموزشگاه حسابداری Acclrn.ir Acclrn.com