آموزش حسابداری

تراز آزمایشی حسابداری-جلسه ششم کلاس حسابداری

 

تراز آزمایشی

سلام دوستان عزیز

طبق قرار هر جمعه با آموزش حسابداری در قالب کلاس درس مجازی حسابداری با شما هستیم.درجلسات قبل به معرفی حساب ها و تجزیه و تحلیل آن و ثبت وقایع در دفاتر قانونی پرداختیم.در این جلسه که ششمین جلسه از آموزش حسابداری مقدماتی می باشد به تدریس مبحث تراز آزمایشی می پردازیم.

در سیستم حسابداری دو طرفه،هر معامله به مبلغ بدهکار و بستانکار مساوی در دفاتر ثبت می شود.اگر حساب ها به صورت صحیح ثبت و مانده گیری شده باشد،جمع مانده های بدهکار حساب های دفتر کل باید با جمع مانده های بستانکار حساب ها مساوی باشد.یکی از وسایلی که حسابداران برای آزمون صحت مدارک حسابداری مورد استفاده قرار می دهند،تراز آزمایشی است.

تعریف تراز آزمایشی:

فهرستی است از مانده حساب های دفتر کل،که معمولا در پایان هر ماه تهیه می شود.تهیه تراز مزبور به حسابداران این امکان را می دهد که از تساوی جمع مانده بدهکار و بستانکار اطمینان حاصل نمایند.جدولی است که مانده حساب های دفتر کل در آن نوشته می شود.حساب ها به ترتیبی که در دفتر کل،ترتیب شده اند در آن درج می شوند.در صورتی که حساب های دفتر کل توازن داشته باشند جمع مانده های بدهکار و بستانکار مساوی خواهند بود.

تراز آزمایشی دو هدف کلی زیر را تامین می کند:
 1. اثبات تساوی اقلام بدهکار و بستانکار دفتر کل
 2. فراهم آوردن اطلاعات لازم برای تهیه گزارش های مالی پایان دوره
انواع تراز آزمایشی:

تراز آزمایشی

نمونه تراز آزمایشی در تصویر بالا که به تراز آزمایشی دو ستونی معروف است،زیرا دارای یک ستون بدهکار و یک ستون بستانکار است.تراز آزمایشی چهار ستونی نیز می توان تهیه کرد.در تراز آزمایشی که به شکل چهار ستونی تهیه می شود در دو ستون اول ،جمع گردش بدهکار و بستانکار هر حساب و در ستون آخر،مانده های بدهکار و بستانکار هر حساب نوشته می شود.

تراز آزمایشی

به طوری که ملاحظه می شود،جمع اقلام در دو ستون اول تراز آزمایشی با جمع گردش عملیات دفتر روزنامه مساوی است.

تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی-جلسه چهارم کلاس حسابداری

تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی

تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی

تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی-جلسه سوم کلاس درس حسابداری

سلام دوستان عزیز

همانطور که در جلسه قبل کفتیم رویدادهای مالی،رویدادهایی هستند که حداقل بر یکی از عناصر معادله اساسی حسابداری ثاثیر بگذارند.در این جلسه به بحث و بررسی در رابطه با ثبت حسابداری و سند حسابداری و تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی می پردازیم.

آموزش این جلسه را با یک مثال ساده آغاز می کنیم

مثال:مبلغ ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از طرف یکی از شرکا به طور نقد به حساب صندوق شرکت واریز شد.

در این مثال دو حساب درگیر است.یکی صندوق و دیگری سرمایه،چون مبلغ صندوق افزایش پیدا کرده آن را بدهکار می کنیم و حساب سرمایه شرکا نیز افزایش یافته آن را بستانکار می نماییم.

صندوق ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

 

سرمایه ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

اما روش کار:

در جلسه قبل طبقه بندی دارایی ها توضیح داده شد.زمانی که دارایی ها افزایش پیدا می کند آن را بدهکار می کنیم و زمانی که کاهش پیدا می کند آن را بستانکار می نماییم.بدهی و سرمایه عکس دارایی ها عمل می کنند زمانی که افرایش پیدا می کنند بستانکار و زمانی که کاهش پیدا می کنند بدهکار می شوند.

ماهیت دارایی ها بدهکار است یعنی با افزایش آنها در حساب ها بدهکار و با کاهش آنها در حساب ها بستانکار می شود.

ماهیت بدهی و سرمایه بستانکار است یعنی با کاهش آنها در حساب ها بدهکار و با افزایش آنها در حساب ها بستانکار می شود.

تعریف حساب:حساب مانند یک ظرف است که از دو بخش تشکیل شده است.طرف راست(سمت بدهکار حساب) و طرف چپ سمت بستانکار حساب است.

تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی

به عنوان مثال :حساب صندوق جز دارایی ها محسوب می شود.

تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی

به عنوان مثال:حساب حساب های پرداختنی جز بدهی ها محسوب می شود.

تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی

روش نگارش و تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی :

در دفتر روزنامه و سند حسابداری رویدادهای مالی باید به زبان حسابداری نگارش شود.برای نگارش قواعد و اصولی در نظر گرفته شده که به صورت کلی توسط حسابداران با رعایت گردد.

در این روش:هرحسابی که بدهکار می شود ابتدا نوشته می شود و حسابی که بستانکار می گردد و در پایین آن با فاصله از سمت راست نگارش می شود.به عنوان مثال:

تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی

 

سند حسابداری:

برگه  یا نوشته ای است که در آن آثار مالی یک یا چند رویدادمالی نوشته می شود.ماده ۹ آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر موضوع تبصره یک ماده ۹۵ قانون مالیات مستقیم سند حسابداری را این چنین تعریف می نماید."برگه یا مدرک حساب یا سند حسابداری عبارت است از نوشته ای که در آن یک یا چند مورد از عملیات مالی و پولی و محاسباتی انجام شده به حساب هایی که حسب مورد بدهکار یا بستانکار گردیده تجزیه می شوند و چنین مدرکی پس از امضای مرجه ذی صلاح و صدور آن قابل ثبت در دفاتر معین و روزنامه و کل می باشد.

تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی

نمونه سند حسابداری

نتیجه گیری:

برای یادگیری اصولی حسابداری باید ماهیت ها را شناخت.

دارایی ها:شامل وجه نقد،حساب های دریافتنی،موجودی کالا،پیش پرداخت و سفارشات،سرمایه گذاری،اموال و ماشین و تجهیزات،زمین،ساختمان،اثاثیه،سرقفلی،حق التالیف،حق الامتیاز و... ماهیت بدهکار دارند.یعنی هرگاه افزایش پیدا کنند در طرف بدهکار ثبت می شوند و هرگاه کاهش پیدا کنند در طرف بستانکار ثبت می شوند.

بدهی و سرمایه:شامل حساب و اسناد پرداختنی،پیش دریافت،ذخایر،سرمایه،اندوخته،سود و زیان انباشته و .... ماهیت بستانکار دارند.یعنی هرگاه افزایش پیدا کنند در طرف بستانکار ثبت می شوند و هرگاه کاهش پیدا کنند در طرف بدهکار ثبت می شوند.

معادله حسابداری-جلسه سوم کلاس درس حسابداری

معادله حسابداری

معادله حسابداری-جلسه سوم کلاس درس حسابداری

با سلام خدمت دوستان عزیز

در جلسات قبل کلاس درس آموزشگاه حسابداری به مابحث مطرح شده در زمینه مبانی حسابداری و صورت های مالی پرداخته شده است.در این جلسه که با عنوان معادله حسابداری می باشد،روش،تعریف و طبقه بندی هر کدام از اجزای این معادله مورد بحث قرار می گیرد.

معادله حسابداری:

امر تعریف معادله حسابداری را با یک مثال ساده آغاز می کنیم.فرض کنید شما می خواهید یک فعالیت اقتصادی را آغاز نمایید.برای این کار ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال پول دارید که متعلق به خودتان است.از آنجایی که فکر می کنید این مبلغ کافی نیست مبلغ ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال هم به صورت قرض دریافت می کنید.کل پولی که شما در اختیار دارید ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است و به صورت زیر می توان نشان داد.

۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰=۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰+۱۲۰٫۰۰۰۰٫۰۰۰

معادله حسابداری به شکل زیر است:

دارایی (ها) = بدهی (ها) + سرمایه(حقوق صاحبان سرمایه)

۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال وجه نقد که نزد شماست=دارایی

۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال وجه نقد که قرض کردید=بدهی

۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال پولی که از قبل داشتید=سرمایه

در حسابداری همواره این معادله بر قرار است که مبنای حسابداری دو طرفه را تشکیل می دهد.

تعریف اجزای تشکیل دهنده معادله حسابداری:

دارایی ها:تعریف علمی دارایی ها اینگونه است:منابع اقتصادی موسسه که فعالیت اقتصادی با استفاده از آن ها انجام می گیرد.

بدهی ها:تعهداتی که یک موسسه در مقابل اشخاص و موسسات دیگر دارد و از معاملات و رویدادهای گذشته ناشی شده است.

سرمایه:حق مالی مالک یا مالکان یک موسسه نسبت به دارایی های آن موسسه "سرمایه" گفته می شود.

انواع دارایی ها:
 •  وجه نقد:عبارت است از موجودی نقد و سپرده های دیداری نزد بانک ها و موسسات مالی،اعم از ارزی و ریالی.چنانچه وجه نقد در موسسه نگهداری شود حساب صندوق و چنانچه در بانک نگهداری شود حساب بانک گزارش می شود
 •  حساب های دریافتنی(بدهکاران تجاری):مطالبات موسسه است از دیگران که برای آن سفته،چک یا برات دریافت نشده است.
 • اسناد دریافتنی:مطالبات موسسه از دیگران است که بابت آن سفته؛چک یا برات از شخص بدهکار دریافت شده است.چنانچه سر رسید اسناد دریافتنی یک سال یا کمتر باشد به عنوان اسناد دریافتنی کوتاه مدت و چنانچه سر رسید آن ها بیشتر از یک سال باشد به عنوان اسناد دریافتنی بلند مدت طبقه بندی می شود.
 • موجودی کالا،مواد و ملزومات:موجودی های مواد و کالا به دارایی هایی اطلاق می شود که به منظور فروش یا استفاده از آن در ساخت محصول یا مصرف آن برای ارئه خدمات نگهداری می شود.موجودی هایی که به منظور فروش نگهداری می شود موجودی کالا و موجودی هایی که به منظور استفاده در ساخت محصول و یا ارائه خدمات نگهداری می شوند موجودی مواد می گویند.اقلام مصرفی نیز غالبا تحت عنوان "ملزومات" گزارش می شود. مانند:لوازم التحریر،کاغذ و ... برای استبدهیفاده در شرکت.
 • اموال،ماشین آلات و تجهیزات:دارایی هایی که برای انجام عملیات موسسه مورد استفاده قرار می گیرد و عمر بیشتر از یک سال دارند و جنبه مصرفی نداشته باشند تحت عنوان اموال،ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی می شوند.این دارایی را غالبا دارایی ثابت می گویند.زمین،ساختمان،ماشین آلات تولید،وسایل نقلیه  و اثاثه اداری نمونه هایی از این دارایی ها هستند.
 • پیش پرداخت:هرگاه موسسه قبل ازتحویل گرفتن دارایی و خدمات،وجهی را به دیگران پرداخت کند پیش پرداخت گویند.
انواع بدهی ها:
 • حساب های پرداختنی(بستانکاران تجاری):بدهی های موسسه به دیگران که بابت آن چک،سفته یا برات تحویل نشده است.
 • اسناد پرداختنی:بدهی های موسسه به دیگران که بابت آن چک،سفته یا برات تحویل طلبکاران داده است.اسناد پرداختنی گویند.چنانچه سر رسید اسناد پرداختنی از تاریخ تنظیم ترازنامه یک سال یا کمتر باشد به عنوان اسناد پرداختنی کوتاه مدت وچنانچه سر رسید آن ها بیشتر از یک سال باشد به عنوان اسناد پرداختنی بلندمدت طبقه بندی می شود.
 • وام پرداختنی:مبالغی را که موسسه از بانک ها و موسسات اعتباری و یا سایر اشخاص دریافت کرده است و باید آن را طرف مهلت مشخصی به صورت اقساط یا یک جا بازپرداخت کند،وام پرداختنی می گویند.
انواع سرمایه:
 • سرمایه گذاری مجدد:اگر مالک یا مالکان پس از تشکیل موسسه مبالغی را به صورت نقد و یا غیر نقد در موسسه سرمایه گذاری کنند،به آن سرمایه گذاری مجدد می گویند.

توجه:طبقه بندی مطالب ارائه شده در این بخش از طبقه بندی اولیه و جزئی معادله حسابداری است.در ادامه و دوره پیشرفته آموزش حسابداری طبقه بندی جامع تری توضیح داده خواهد شد.

رویدادهای مالی:به فعالیت هایی که اثرات مالی داشته باشد رویدادهای مالی می گویند.به طور دقیق تر می توان گفت رویدادهای مالی،رویدادهای هستند که حداقل بر یکی از عناصر معادله حسابداری(دارایی،بدهی،سرمایه) تاثیر بگذارند.

به عنوان مثال:خرید دارایی (کامپیوتر) به صورت غیر نقد (چک مدت دار)یک رویداد مالی است زیرا هم دارایی را تحت تاثیر قرار می دهد و هم بدهی اما انتخاب  یا عزل مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره هیچگونه تاثیری بر معادله حسابداری ندارد و رویداد مالی نیست.

مبانی حسابداری-جلسه اول کلاس حسابداری

 

مبانی حسابداری

سلام دوستان

با گذشت سه ماه از آغاز فعالیت وبسایت و با توجه به عنوان انتخاب شده برای آن (آموزشگاه حسابداری) که با هدف تدریس و آموزش این علم پا به عرصه گذاشته است،در این بخش که امروز اولین مطلب بر روی آموزشگاه قرار می گیرد از ابتدا مبانی و پایه رشته حسابداری تدریس می شود.با توجه به حجم فعالیت این موضوع و مورد توجه بودن آن هر هفته روزهای جمعه اختصاص به آموزش حسابداری در بخش کلاس درس قرار گرفته است.همچنین کلیه مطالب با زبان ساده و روان جهت استفاده عموم(چه حسابداران و چه افرادی که علاقه به این رشته دارند)به نگارش در می آید.

داستان تولد علم حسابداری

حسابداری از دیرباز مورد استفاده دولت ها و تجار بوده و سابقه تاریخی آن به بیش از ۶ هزار سال می رسد.شواهد و مدارکی که از تمدن های دوران گذشته بدست آمده،حاکی از آن است که نهادهای دولتی برای گرفتن مالیات و خراج،روش هایی برای ثبت و نگهداری اعمال می کردند.

با گسترش مبادلات بازرگانی،صنعت و بانکداری در قرن ۱۳ و ۱۴ تغییرات زیادی در نگهداری حساب های مورد نظر بوجود آمد.در سیستم جدید مفهوم بکارگیری بدهکار و بستانکار در مورد حساب صندوق بکار گرفته شد،بدینگونه که صندوقدار در مقابل وجوهی که دریافت می کرد،حساب صندوق را بدهکار و در مقابل مبالغی که پرداخت می کرد،این حساب را بستانکار می نمود.

کاربرد روش های حسابداری دو طرفه نخستین بار در ایتالیا که تاریخ آن به سال ۱۳۴۰ میلادی می رسد،رواج یافت.در آن دوران بازرگانان ایتالیایی توانستند بر پایه روش ثبت دو طرفه یک سیستم یکپارچه که عناصر اصلی آن حساب نامیده می شد،تغییراتی در گزارشگری مالی ایجاد نمایند.

لوکا پاچیولی راهب و ریاضیدان نعروف ایتالیایی در سال ۱۴۹۴ میلادی در کتاب "حساب،هندسه و اصول نسبیت" به شیوه دفترداری ثبت دوطرفه که در آن دوران رواج داشت نظم خاصی بخشید.وی واحد پول به عنوان واحد اندازه گیری مشترک و لزوم تاریخ گذاری معاملات و عطف متقابل دفاتر به یکدیگر تاکید داشت.

تعریف کنونی علم حسابداری

تعریف:حسابداری یک فعالیت خدماتی است.وظیفه آن ارائه اطلاعات کمی مالی درباره واحدهای اقتصادی جهت قضاوت در تصمیم گیری مدیران،سرمایه گذاران،اعتبار دهندگان و سایر گروه های ذینفع می باشد.

تعریف انجمن حسابداری آمریکا:این نهاد حسابداری را " فرآیند تشخیص،اندازه گیری و گزارش اطلاعات اقتصادی به منظور فراهم کردن امکان قضاوت آگاهانه و اتخاذ تصمیمات منطقی توسط استفاده کنندگان را حسابداری می گویند."

ستاده(محصول) حسابداری و استفاده کنندگان  از آن

محصول نهایی پردازش اطلاعات حسابداری و مالی گزارش های متعددی استکه به صورت سالانه یا میان دوره ای در زمان های مناسب انتشار می یابد.استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری به دو گروه عمده تقسیم می شوند. گروه اول:استفاده کنندگان داخل سازمان(درون سازمانی) و گروه دوم:استفاده کنندگان خارج سازمان(برون سازمانی).

استفاده کنندگان داخلی و استفاده کنندگان خارجی

استفاده کنندگان داخلی کلیه سطوح مدیریتی در داخل سازمان می باشند که از اطلاعات مالی گزارش شده در جهت تصمیم گیری و پیشبرد اهداف سازمان استفاده می کنند.

استفاده کنندگان خارجی به گروه هایی گفته می شود که با بهره گیری از اطلاعات تولید شده از نتایج عملیات داخل شرکت اقدام به تصمیم گیری می نمایند.به منظور تامین انتظارات و خواسته های این گروه اطلاعات مالی باید حاوی وضعیت مالی(ترازنامه)،عملکرد مالی(سود و زیان)،انعطاف پذیری مالی(جریان وجه نقد) باشد.

سه مورد اشاره شده جز صورت های مالی اساسی هر شرکتی می باشد که در جلسات آتی مفصل راجع به آن صحبت خواهد شد.این گزارش(صورت های مالی اساسی) قبل از ارائه به استفاده کنندگان برون سازمانی باید توسط حسابرس مستقل مورد رسیدگی قرار بگیرد.

استفاده کنندگان خارجی چه نهاد،افراد و اشخاصی را شامل می شود:

سرمایه گذاران:از آنجا که این گروه،تامین کنندگان سرمایه واحد تجاری به شمار می آیند،به اطلاعاتی نیاز دارند که ضمن آگاهی از بازده سرمایه گذاری خود،عملکرد مدیریت واحد تجاری و توان واحد تجاری را جهت پرداخت سود سهام،افزایش یا کاهش سرمایه گذاری مورد ارزیابی قرار می دهند.

اعطا کنندگان تسهیلات: این گروه به اطلاعاتی نیاز دارند که بتوانند واحد تجاری را در بازپرداخت به موقع اصل و فرع تسهیلات دریافتی ارزیابی نمایند.

مشتریان : این گروه از استفاده کنندگان به اطلاعاتی درباره تداوم فعالیت واحد انتفاعی و نیز به اطلاعاتی نظیر قیمت با شرایط فروش،کیفیت کالاها و خدمات پس از فروش نیازمند می باشند،تا با آکاهی بر اساس نیازهای خود تصمیم گیری نمایند.

کارکنان : این گروه به اطلاعاتی درباره:ثبات،توان سودآوری،ارزیابی توان تامین حقوق و مزایا و ایجاد فرصت های شغلی در محیطی که در آن مشغول به کارند،علاقمند بوده زیرا با آگاهی از این اطلعات توانایی این گروه جهت مذاکره در مورد افزایش دستمزد،پاداش،بهره وری و پرداخت مزایای پایان خدمت به آنها یاری می رساند.

دولت : دولت در نقش حاکمیت،برای حفظ حقوق مردم به اطلاعاتی درباره فعالیت واحدهای تجاری نیاز داشته تا در تعیین سیاست های مالیاتی و تشخیص مالیات بر درآمد و برنامه ریزی و هدایت اقتصاد کشور،تادیه حق بیمه،نظارت بر قیمت ها و عرضه کالاها و خدمات توسط موسسات اقدام نماید.

در این جلسه به مبانی علم حسابداری و استفاده کنندگان از آن پرداخته شد.

با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان

گروه بندی کالا-آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

 

گروه بندی کالا-آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

نرم افزار حسابداری هلو دارای قابلیتهای بیشماری در زمینه مکانیزه نمودن مشاغل و اصناف گوناگون است و کاربران آن بدون نیاز به داشتن هیچ گونه اطلاعاتی از علم حسابداری و با کمترین هزینه قادر به مدیریت کسب کار خود می باشند. از آنجا که یکی از اهداف مدیران هوشمند کسب کار توسعه فعالیتهای تجاری می باشد، نیاز های مختلفی در راستای برنامه ریزی های مالی و پیش بینی های اقتصادی مدنظر میباشد و این نیاز تجاری، با حضور حسابداران حرفه ای تبدیل به نیازمندی های بسیاری در نرم افزار هلو شده است.

ادامه مطلب…

کتاب آموزش اصول حسابداری ۱

 

اصول حسابداری ۱ از مقدماتی ترین و اصلی ترین کتاب های رشته حسابداری می باشد و کل ساختار و اساس این رشته بر روی این کتاب بنا شده است.کتاب حاضر به طور خلاصه و کاربردی به آموزش بخش های اساسی این کتاب پرداخته است.

ادامه مطلب…

افتتاح وبسایت آموزشگاه حسابداری

 

به نام خداوندلوح وقلم

حقیقت نگاروجود وعدم

آموزشگاه حسابداری عنوان وبسایت پیش رو با هدف گردآوری منابع و کتب و قوانین مالی و نرم افزارهای مورد استفاده برای این امر فعالیت خود را در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۶ آغاز نمود.

این وبسایت از بخش های مختلف تشکیل گردیده که از طریق منوی بالای سایت و منوی جانبی در نسخه موبایل قابل دسترس می باشد.همچنین قابلیت ها و سرویس های خبری و اطلاع رسانی خاصی نیز برای آگاهی بخشیدن مطالب سایت در اختیار کاربران قرار گرفته است که از جمله آن خبرنامه ایمیلی و خبرخوان سایت می باشد و در آینده نیز خبرنامه پیامکی جهت دسترسی سریع تر به اخبار سایت راه اندازی می گردد.

تمامی فایل های این وبسایت بر روی سرورهای اختصاصی وبسایت و به صورت دائمی قرار گرفته است و دانلود آن رایگان می باشد.در آینده مطالبی که اختصاصا از طرف آموزشگاه حسابداری تهیه می گردد جهت فروش قرار می گیرد.

در بخش آگهی استخدام که به صورت روزانه به روی وبسایت قرار می گیرد،سیاست بر این است که اخبار و منابع استخدامی کاملا موثق باشد.در حال حاضر فقط آگهی های استخدامی شهر تهران پوشش داده می شود.

امید است کلیه مطالب ارائه شده در این وبسایت مورد نظر دانشجویان و حسابداران عزیز باشد.درصورتی که هرگونه نظر یا پیشنهادی در ارتباط با مطالب و بخش های این سایت دارید از طریق بخش ارتباط با ما در میان بگذارید،سعی می شود مطالب پیشنهادی شما در به روز رسانی های بعدی ترتیب اثر داده شود.جهت برقراری ارتباط با ما از طریق شبکه های اجتماعی از قسمت  پانویس(فوتر) سایت بر روی آیکون شبکه های اجتماعی کلیک کنید.

با آرزوی موفقیت

مرتضی تقیانی

مدیر وبسایت آموزشگاه حسابداری

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers

آموزشگاه حسابداری Acclrn.ir Acclrn.com