آموزشگاه حسابداری سایت

شرایط مالیاتی مناطق آزاد تجاری ۰

شرایط مالیاتی مناطق آزاد تجاری

  شرایط مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد تجاری صنعتی   اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد تجاری صنعتی به انواع فعالیت های اشتغال دارند در مدت پنج سال به...

تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی-جلسه چهارم کلاس حسابداری ۰

تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی-جلسه چهارم کلاس حسابداری

تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی-جلسه سوم کلاس درس حسابداری سلام دوستان عزیز همانطور که در جلسه قبل کفتیم رویدادهای مالی،رویدادهایی هستند که حداقل بر یکی از عناصر معادله اساسی...

خدمات رفاهی کارگران-مواد ۱۴۷ تا ۱۵۶ قانون کار ۰

خدمات رفاهی کارگران-مواد ۱۴۷ تا ۱۵۶ قانون کار

ماده ۱۴۷- دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم سازد . ماده ۱۴۸- کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین...

آگهی استخدام ۰۹ اسفند ۱۳۹۶ در استان تهران ۰

آگهی استخدام ۰۹ اسفند ۱۳۹۶ در استان تهران

آگهی استخدام ۰۹ اسفند ۱۳۹۶ در استان تهران ، کلیه فرصت های شغلی مرتبط با شغل مالی و حسابداری  را شامل می گردد.سعی بر این است که آگهی های ارسالی بر روی وبسایت از منابع معتبر بوده...

کتاب اصول حسابداری ۲ ۰

کتاب اصول حسابداری ۲

برای مباحث مختلف اصول حسابداری ۲ تالیفات گوناگونی انجام شده است که اکثر آنها تلفیقی از تجارب گذشتگان و دیدگاه های محققان و صاحبنظران کنونی می باشد.در این کتاب نیز سعی بر آن بوده...

آگهی استخدام ۰۸ اسفند ۱۳۹۶ در استان تهران ۰

آگهی استخدام ۰۸ اسفند ۱۳۹۶ در استان تهران

آگهی استخدام ۰۸ اسفند ۱۳۹۶ در استان تهران ، کلیه فرصت های شغلی مرتبط با شغل مالی و حسابداری  را شامل می گردد.سعی بر این است که آگهی های ارسالی بر روی وبسایت از منابع معتبر بوده...

آگهی استخدام ۰۷ اسفند ۱۳۹۶ در استان تهران ۰

آگهی استخدام ۰۷ اسفند ۱۳۹۶ در استان تهران

آگهی استخدام ۰۷ اسفند ۱۳۹۶ در استان تهران،کلیه فرصت های شغلی مرتبط با شغل مالی و حسابداری  را شامل می گردد.سعی بر این است که آگهی های ارسالی بر روی وبسایت از منابع معتبر بوده ولی...

کتاب آموزش تهیه و تنظیم صورت های مالی ۴

کتاب آموزش تهیه و تنظیم صورت های مالی

صورت های مالی محصول فرآیند حسابداری به شمار می آیند.مبنای تهیه این صورت ها استانداردهای حسابداری می باشد که آنها نیز به نوبه خود بر مفاهیم نظری گزارشگری مالی استوار هستند.مسئولیت تهیه صورت های...

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com