آگهی استخدام ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ در استان تهران

آگهی استخدام 14 اسفند ۱۳۹۶ در استان تهران

آگهی استخدام ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ در استان تهران

آگهی استخدام ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ در استان تهران ، کلیه فرصت های شغلی مرتبط با شغل مالی و حسابداری  را شامل می گردد.سعی بر این است که آگهی های ارسالی بر روی وبسایت از منابع معتبر بوده ولی این وبسایت صحت و سقم آگهی های منتشره را تایید نمی کند و در صورتی که گزارشی مبنی بر خلاف واقع بودن آگهی به مدیریت وبسایت ارسال گردد،آگهی مربوطه از روی سایت حذف می گردد.

ادامه مطلب…

آگهی استخدام ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ در استان تهران

 

آگهی استخدام 12 اسفند ۱۳۹۶ در استان تهران

آگهی استخدام ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ در استان تهران ، کلیه فرصت های شغلی مرتبط با شغل مالی و حسابداری  را شامل می گردد.سعی بر این است که آگهی های ارسالی بر روی وبسایت از منابع معتبر بوده ولی این وبسایت صحت و سقم آگهی های منتشره را تایید نمی کند و در صورتی که گزارشی مبنی بر خلاف واقع بودن آگهی به مدیریت وبسایت ارسال گردد،آگهی مربوطه از روی سایت حذف می گردد.

ادامه مطلب…

شرایط مالیاتی مناطق آزاد تجاری

 

شرایط مالیاتی مناطق آزاد تجاری

شرایط مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد تجاری صنعتی 

 اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد تجاری صنعتی به انواع فعالیت های اشتغال دارند در مدت پنج سال به تدریج تابع مقررات مالیات های مستقیم سرزمین اصلی شوند.

هیات دولت  تصویب کرد : اشخاصی که در مناطق آزاد تجاری صنعتی به انواع فعالیت های اشتغال دارند در مدت پنج سال به تدریج تابع مقررات مالیات های مستقیم سرزمین اصلی شوند.

هیات وزیران به منظور تعیین تکلیف خلاء مالیاتی مربوط به فعالان اقتصادی مناطق آزاد با توجه به انقضای معافیت ۲۰ ساله مقرر کرد اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد تجاری – صنعتی به انواع فعالیت­ های اشتغال دارند ، درمدت پنج سال به تدریج تابع مقررات مالیات­ های مستقیم سرزمین اصلی شوند.

مقررات جزایی-مواد ۲۴۳ تا ۲۶۹ قانون تجارت

مقررات جزایی

ماده ۲۴۳: اشخاص زیر به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم‌خواهند شد:

  1. هر کس که عالماً و بر خلاف واقع پذیره‌نویسی سهام را تصدیق کند و یا برخلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره‌نویسی منتشر نماید و یا‌ مدارک خلاف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم کند و یا در تعیین ارزش آورده غیر نقد تقلب اعمال کند.
  2. هر کس در ورقه سهم بانام یا گواهینامه موقت سهم مبلغ پرداخت شده را بیش از آنچه که واقعاً پرداخت شده است قید کند.
  3. هر کس از اعلام مطالبی که طبق مقررات این قانون باید به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام کند بعضاً یا کلاً خودداری نماید و یا مطالب خلاف واقع‌ به مرجع مزبور اعلام دارد.
  4. هر کس سهام یا قطعات سهام را قبل از به ثبت رسیدن شرکت و یا در صورتی که ثبت شرکت مزورانه انجام گرفته باشد صادر کند.
  5. هر کس سهام یا قطعات سهام را بدون پذیره‌نویسی کلیه سرمایه و تأدیه حداقل سی و پنج درصد آن و نیز تحویل کلیه سرمایه غیر نقد صادر کند.
  6. هر کس قبل از پرداخت کلیه مبلغ اسمی سهم سهام بی‌نام یا گواهینامه موقت بی‌نام صادر کند.

ادامه مطلب…

تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی-جلسه چهارم کلاس حسابداری

تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی

تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی

تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی-جلسه سوم کلاس درس حسابداری

سلام دوستان عزیز

همانطور که در جلسه قبل کفتیم رویدادهای مالی،رویدادهایی هستند که حداقل بر یکی از عناصر معادله اساسی حسابداری ثاثیر بگذارند.در این جلسه به بحث و بررسی در رابطه با ثبت حسابداری و سند حسابداری و تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی می پردازیم.

آموزش این جلسه را با یک مثال ساده آغاز می کنیم

مثال:مبلغ ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از طرف یکی از شرکا به طور نقد به حساب صندوق شرکت واریز شد.

در این مثال دو حساب درگیر است.یکی صندوق و دیگری سرمایه،چون مبلغ صندوق افزایش پیدا کرده آن را بدهکار می کنیم و حساب سرمایه شرکا نیز افزایش یافته آن را بستانکار می نماییم.

صندوق ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

 

سرمایه ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

اما روش کار:

در جلسه قبل طبقه بندی دارایی ها توضیح داده شد.زمانی که دارایی ها افزایش پیدا می کند آن را بدهکار می کنیم و زمانی که کاهش پیدا می کند آن را بستانکار می نماییم.بدهی و سرمایه عکس دارایی ها عمل می کنند زمانی که افرایش پیدا می کنند بستانکار و زمانی که کاهش پیدا می کنند بدهکار می شوند.

ماهیت دارایی ها بدهکار است یعنی با افزایش آنها در حساب ها بدهکار و با کاهش آنها در حساب ها بستانکار می شود.

ماهیت بدهی و سرمایه بستانکار است یعنی با کاهش آنها در حساب ها بدهکار و با افزایش آنها در حساب ها بستانکار می شود.

تعریف حساب:حساب مانند یک ظرف است که از دو بخش تشکیل شده است.طرف راست(سمت بدهکار حساب) و طرف چپ سمت بستانکار حساب است.

تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی

به عنوان مثال :حساب صندوق جز دارایی ها محسوب می شود.

تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی

به عنوان مثال:حساب حساب های پرداختنی جز بدهی ها محسوب می شود.

تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی

روش نگارش و تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی :

در دفتر روزنامه و سند حسابداری رویدادهای مالی باید به زبان حسابداری نگارش شود.برای نگارش قواعد و اصولی در نظر گرفته شده که به صورت کلی توسط حسابداران با رعایت گردد.

در این روش:هرحسابی که بدهکار می شود ابتدا نوشته می شود و حسابی که بستانکار می گردد و در پایین آن با فاصله از سمت راست نگارش می شود.به عنوان مثال:

تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی

 

سند حسابداری:

برگه  یا نوشته ای است که در آن آثار مالی یک یا چند رویدادمالی نوشته می شود.ماده ۹ آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر موضوع تبصره یک ماده ۹۵ قانون مالیات مستقیم سند حسابداری را این چنین تعریف می نماید."برگه یا مدرک حساب یا سند حسابداری عبارت است از نوشته ای که در آن یک یا چند مورد از عملیات مالی و پولی و محاسباتی انجام شده به حساب هایی که حسب مورد بدهکار یا بستانکار گردیده تجزیه می شوند و چنین مدرکی پس از امضای مرجه ذی صلاح و صدور آن قابل ثبت در دفاتر معین و روزنامه و کل می باشد.

تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی

نمونه سند حسابداری

نتیجه گیری:

برای یادگیری اصولی حسابداری باید ماهیت ها را شناخت.

دارایی ها:شامل وجه نقد،حساب های دریافتنی،موجودی کالا،پیش پرداخت و سفارشات،سرمایه گذاری،اموال و ماشین و تجهیزات،زمین،ساختمان،اثاثیه،سرقفلی،حق التالیف،حق الامتیاز و... ماهیت بدهکار دارند.یعنی هرگاه افزایش پیدا کنند در طرف بدهکار ثبت می شوند و هرگاه کاهش پیدا کنند در طرف بستانکار ثبت می شوند.

بدهی و سرمایه:شامل حساب و اسناد پرداختنی،پیش دریافت،ذخایر،سرمایه،اندوخته،سود و زیان انباشته و .... ماهیت بستانکار دارند.یعنی هرگاه افزایش پیدا کنند در طرف بستانکار ثبت می شوند و هرگاه کاهش پیدا کنند در طرف بدهکار ثبت می شوند.

خدمات رفاهی کارگران-مواد ۱۴۷ تا ۱۵۶ قانون کار

خدمات رفاهی کاگران

ماده ۱۴۷- دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم سازد .

ماده ۱۴۸- کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی ، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند .

ماده ۱۴۹- کارفرمایان مکلفند با تعاونی های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه های بزرگ مکلف به احداث خانه های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می باشند .

تبصره ۱- دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی ، شهرداری ها و سایر دستگاه های ذی ربط همکاری لازم را بنماید .

تبصره ۲- نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران ، کارفرمایان و دستگاه های دولتی و نوع کارگاه های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

ادامه مطلب…

نرم افزار تعمیر فایل های Microsoft Word

تعمیر فایل ورد

امروزه استفاده از فایل های ورد برای نگارش و ویرایش متون در همه شرکت ها و دانشگاه و حتی منازل بسیار گسترده است و انتخاب نخست همه کاربران برای این امر استفاده از نرم افزارهای تحت مجموعه مایکروسافت آفیس می باشد.با توجه به اینکه این اسناد برای امور مهم و خاصی نشر پیدا می کند و گاها به دلیل موجود ویروس یا بد افزارهای موجود بر روی سیستم دچار اختلال در اجرا گردد.

ادامه مطلب…

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers

آموزشگاه حسابداری Acclrn.ir Acclrn.com