دسته: قوانین حسابداری و مالیاتی

قوانین حسابداری

۴

نحوه محاسبه مالیات حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۷

مالیات حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۷ بر خلاف سال های گذشته از ۴ رنج یا پایه حقوقی تشکیل شده است.در این بخش با سه مثال فرضی به تشریح کامل این موضوع می پردازیم.

مواد ۹۳ تا ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم-مالیات بر درآمد مشاغل ۰

مواد ۹۳ تا ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم-مالیات بر درآمد مشاغل

  ماده ۹۳ – درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر...

مواد ۸۲ تا ۹۳ قانون مالیات مستقیم-مالیات بر درآمد حقوق ۰

مواد ۸۲ تا ۹۳ قانون مالیات مستقیم-مالیات بر درآمد حقوق

  ماده ۸۲ – درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به...

مواد ۵۲ تا ۸۰ قانون مالیات های مستقیم-مالیات بر درآمد اجاره ۰

مواد ۵۲ تا ۸۰ قانون مالیات های مستقیم-مالیات بر درآمد اجاره

  فصل اول – مالیات بردرآمد املاک ماده ۵۲ – درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت های مقرر در این...

مواد ۴۴ تا ۵۱ قانون مالیات های مستقیم-مالیات بر حق تمبر ۱

مواد ۴۴ تا ۵۱ قانون مالیات های مستقیم-مالیات بر حق تمبر

‌ ماده ۴۴ – از هر برگ چک که از طرف بانک‌ها چاپ می‌شود در موقع چاپ دویست (۲۰۰) ریال حق تمبر اخذ می‌شود. ماده ۴۵ – از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ...

مواد ۱۷ تا ۴۳ قانون مالیات مستقیم-مالیات بر ارث ۰

مواد ۱۷ تا ۴۳ قانون مالیات مستقیم-مالیات بر ارث

  ماده ۱۷– هرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند به شرح زیر مشمول مالیات است: ۱ – درصورتی که متوفی یا وارث یا هر...

آخرین تغییرات ایجاده شده برای تهیه صورتهای مالی ۰

آخرین تغییرات ایجاده شده برای تهیه صورتهای مالی

  دارایی های جاری: ۱-۱) در ترازنامه جدید سرفصل حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری و غیر تجاری ایجاد شده که در ترازنامه قدیم در قالب دو سرفصل حساب ها و استاد دریافتنی تجاری...

راه حل برخورد با مفقود شدن دفاتر رسمی شرکت ۰

راه حل برخورد با مفقود شدن دفاتر رسمی شرکت

چنانچه دفاتر رسمی شرکت مفقود گردد آیا راه حلی قانونی برای جلوگیری از علی الراس شدن وجود دارد؟ قابل ذکر است اظهارنامه های الکترونیکی مربوطه تا پایان مهلت قانونی ارسال شده است و همچنین...

مواد ۱ تا ۱۶ قانون مالیات های مستقیم ۰

مواد ۱ تا ۱۶ قانون مالیات های مستقیم

  ماده۱: اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند: ۱٫کلیه مالکین اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران ۲٫هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه...

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com